八八論壇 Forum88 首頁 八八論壇 Forum88
天南地北八一八,一舒己見安樂哂
[常用網址]
 
 常見問題常見問題   搜尋搜尋   會員列表會員列表   會員群組會員群組   會員註冊會員註冊 
 個人資料個人資料   登入檢查您的私人訊息登入檢查您的私人訊息   登入登入 

足癬 (香港腳)

 
發表新主題   回覆主題    八八論壇 Forum88 首頁 -> 中華醫藥資料庫
上一篇主題 :: 下一篇主題  
發表人 內容
小花
星級管理員
星級管理員


註冊時間: 2004-08-26
文章: 1947
來自: 靚靚花園

發表發表於: 星期日 五月 21, 2006 8:14 pm    文章主題: 足癬 (香港腳) 引言回覆

足癬 (香港腳)

【一】簡 介 :

由 真 菌 ( Fungus ) 引 致
此 類 皮 膚 病 叫 癬 (Tineaordermatophytosis) , 主 要 感 染 皮 膚 、 頭 髮 及 指 / 趾 甲
腳 部 的 癬 又 叫 足 癬 (Tineapedis) , 是 真 菌 最 常 感 染 的 部 位
回到頁首

【二】統 計 數 字 :

1996 年 本 港 有 1577 宗 有 紀 錄 的 癬 類 ( 包 括 足 癬 ) 個 案
足 癬 十 分 普 遍 , 很 多 人 至 少 也 會 有 一 次 感 染
在 青 年 及 成 年 男 性 較 為 普 遍
運 動 員 及 工 人 在 使 用 公 共 浴 室 時 會 容 易 感 染
不 是 高 度 傳 染 病 ; 患 者 並 不 一 定 會 感 染 其 家 人

【三】症 狀 與 病 徵 :

腳 趾 間 的 皮 膚 會 脫 皮 、 裂 開 和 起 鱗 屑
腳 底 或 兩 旁 會 有 紅 斑 、 鱗 屑 、 水 泡 , 嚴 重 的 可 引 致 傷 口 和 潰 瘍
皮 膚 痕 癢 , 甚 至 疼 痛
趾 甲 感 染 :
☆ 趾 甲 真 菌 病 , 俗 稱 灰 甲 ( Onychomycosis ) : 腳 甲 呈 白 或 黃 色 及 變 厚 , 可 能 有 鱗 屑 和 變 碎 ; 嚴 重 可 引 致 失 去 腳 甲

☆ 腳 甲 很 難 修 剪 , 容 易 產 生 陷 甲

☆ 一 般 很 難 根 治


【四】發 病 過 程 :


【五】治 療 :

應 盡 早 接 受 治 療
輕 微 : 抗 真 菌 藥 膏 , 可 迅 速 減 退 症 狀
嚴 重 : 抗 真 菌 的 藥 丸
趾 甲 真 菌 病 較 難 治 癒
治 療 期 長 , 所 以 患 者 必 須 正 確 使 用 藥 物 及 有 耐 性

【六】預 防 :

仔 細 清 潔 雙 腳
保 持 足 部 及 腳 趾 之 間 皮 膚 乾 爽
避 免 鞋 子 太 緊 、 與 他 人 交 換 穿 著 , 最 好 在 天 氣 炎 熱 的 時 候 穿 著 涼 鞋
襪 子 要 勤 洗 換
在 家 中 最 好 光 著 腳 , 保 持 空 氣 流 通 及 乾 爽
在 公 眾 泳 池 、 浴 室 要 穿 拖 鞋
勿 使 用 他 人 用 品
保 持 家 居 清 潔
不 要 搔 腳 , 以 免 擴 散 及 蔓 延
有 懷 疑 即 診 治
糖 尿 病 患 者 彧 血 液 循 環 欠 佳 的 人 仕 尤 其 要 注 意 足 部 護 理
--------------------------------------------------------------------------------
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
小花
星級管理員
星級管理員


註冊時間: 2004-08-26
文章: 1947
來自: 靚靚花園

發表發表於: 星期日 五月 21, 2006 8:16 pm    文章主題: 引言回覆

疥 瘡 ( Scabies)

【一】簡 介 :

由 疥 蟲 引 起 的 皮 膚 感 染 , 體 積 十 分 小 (Scabies Mite)
俗 稱 癩

【二】統 計 數 字 :

一 九 九 六 年 本 港 有 157 宗 有 紀 錄 個 案 , 是 公 共 衛 生 科 皮 膚 診 所 發 現 的 二 十 種 最 流 行 皮 膚 病 之 一
任 何 年 齡 、 性 別 、 階 級 及 地 區 的 人 仕 都 有 機 會 患 上
在 發 展 中 國 家 , 貧 窮 、 人 口 擠 迫 引 致 的 衛 生 問 題 , 會 助 長 傳 播

【三】症 狀 與 病 徵 :

疥 瘡 潛 伏 期 大 約 是 三 至 四 星 期 。 之 後 , 便 會 出 現 病 徵
主 要 的 症 狀 是 患 處 痕 癢 , 尤 其 是 晚 上 當 病 人 體 溫 較 高 的 時 候
皮 膚 表 面 出 現 小 丘 疹 及 線 形 痕 跡 , 這 是 疥 蟲 所 掘 出 的 皮 內 隧 道
如 病 人 對 疥 瘡 產 生 敏 感 , 可 能 會 於 皮 膚 上 出 現 小 水 泡
疥 瘡 多 分 佈 在 手 指 間 的 皮 膚 、 手 腕 、 手 肘 、 腋 下 、 乳 頭 、 下 腹 部 、 陰 部 及 臀 部
很 少 在 頸 部 以 上 位 置 發 生 ; 除 小 孩 及 老 人 外 , 很 少 侵 犯 面 部 、 頭 皮 搔 癢 會 擦 傷 皮 膚 , 容 易 引 致 繼 發 性 的 細 菌 感 染

【四】發 病 過 程 :

從 患 者 密 切 接 觸 而 傳 染
疥 蟲 及 卵 都 會 沾 在 衣 物 及 床 舖 上 , 但 很 少 是 由 於 使 用 患 者 衣 物 、 被 褥 而 被 傳 染 的
雌 蟲 鑽 入 皮 膚 , 挖 掘 出 一 條 皮 內 隧 道 後 產 卵
疥 蟲 通 常 選 擇 在 毛 囊 、 皮 脂 腺 之 外 的 地 方 挖 掘 隧 道
每 隻 雌 蟲 可 產 下 五 十 隻 卵
卵 在 二 十 一 天 後 孵 化 成 熟 , 之 後 便 能 繁 殖 下 一 代 了
皮 膚 會 對 疥 蟲 敏 感 而 產 生 痕 癢 的 跡 象

【五】治 療 :

疥 瘡 乳 劑 : 由 頸 部 開 始 , 塗 遍 全 身
醫 生 亦 會 給 予 殺 疥 藥 及 止 痕 藥
病 者 家 人 亦 應 同 時 接 受 檢 查 及 治 療
病 人 的 衣 物 、 床 單 、 被 舖 、 枕 袋 等 必 須 用 沸 水 煮 過
疥 瘡 並 不 是 嚴 重 的 傳 染 病 , 只 要 遵 從 醫 生 的 囑 咐 , 便 可 達 成 療 效
預 防 :
避 免 和 患 者 及 其 衣 物 接 觸

--------------------------------------------------------------------------------
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
小花
星級管理員
星級管理員


註冊時間: 2004-08-26
文章: 1947
來自: 靚靚花園

發表發表於: 星期四 六月 01, 2006 9:10 am    文章主題: 引言回覆

穿 涼 鞋 及 做 Spa 高 危
一 成 市 民 有 腳 臭 香 港 腳 也 年 輕 化


【 本 報 訊 】 夏 日 熱 力 迫 人 , 腳 臭 也 迫 人 。 皮 膚 科 專 科 醫 生 馮 偉 傑 表 示 , 本 港 約 一 成 人 有 腳 臭 問 題 , 腳 汗 過 多 或 香 港 腳 均 是 臭 味 元 兇 ; 前 者 與 生 俱 來 , 後 者 則 是 腳 部 衞 生 情 況 欠 佳 所 致 。 他 又 指 出 , 香 港 腳 的 患 者 愈 趨 年 輕 , 與 近 年 流 行 做 Spa ( 水 療 ) 有 關 。 他 提 醒 市 民 , 若 穿 涼 鞋 在 街 市 行 走 , 或 做 Spa 時 赤 腳 接 觸 更 衣 室 地 板 或 公 共 毛 巾 , 真 菌 容 易 從 腳 部 的 傷 口 或 乾 紋 滲 入 皮 膚 , 導 致 患 上 香 港 腳 。

香 港 腳 患 者 年 齡 平 均 20 多 歲 , 馮 偉 傑 曾 有 一 個 四 歲 多 的 香 港 腳 病 人 , 從 本 身 是 患 者 的 父 母 感 染 得 來 。 他 強 調 雖 然 此 類 年 輕 個 案 屬 極 罕 見 , 但 若 家 人 有 香 港 腳 , 在 家 中 也 不 宜 赤 腳 行 走 , 以 免 染 病 成 為 臭 腳 一 族 。 喜 歡 穿 涼 鞋 的 市 民 外 出 回 家 後 , 宜 即 時 洗 腳 , 減 低 感 染 風 險 。

初 期 病 徵 趾 縫 脫 皮
一 般 人 誤 以 為 痕 癢 是 香 港 腳 的 必 然 病 徵 , 馮 偉 傑 強 調 , 其 實 病 徵 包 括 腳 趾 縫 脫 皮 、 腳 皮 加 厚 或 生 水 泡 , 三 者 會 交 替 出 現 , 只 有 最 後 者 才 會 令 患 者 感 痕 癢 。 常 見 的 初 期 病 徵 是 第 四 與 第 五 趾 的 縫 隙 脫 皮 , 此 階 段 病 人 常 誤 以 為 患 上 濕 疹 。 他 指 出 香 港 腳 初 期 的 病 發 位 置 只 出 現 在 單 腳 , 濕 疹 則 同 時 出 現 在 雙 腳 ; 香 港 腳 常 在 腳 趾 縫 及 腳 底 , 濕 疹 則 在 腳 面 。
他 警 告 病 人 若 置 之 不 理 , 真 菌 會 蔓 延 至 腳 甲 , 導 致 灰 甲 ; 患 者 會 不 自 覺 抓 破 痕 癢 的 水 泡 位 置 , 導 致 蜂 窩 組 織 炎 , 腳 部 紅 腫 及 疼 痛 , 嚴 重 時 更 會 發 燒 。
香 港 腳 患 者 只 要 服 用 抗 真 菌 藥 丸 及 塗 抹 相 關 藥 膏 , 持 續 治 療 六 至 七 周 即 可 康 復 , 極 少 數 人 服 藥 後 會 影 響 肝 功 能 。 馮 偉 傑 強 調 , 若 腳 部 衞 生 仍 然 料 理 不 當 , 就 算 治 癒 後 也 會 再 度 感 染 真 菌 。

止 汗 機 可 控 制 腳 汗

香 港 腳 可 以 治 療 , 腳 汗 則 只 能 抑 制 , 不 能 斷 尾 。 除 了 持 續 噴 止 汗 劑 外 , 可 選 擇 價 值 近 2,000 元 的 止 汗 機 , 倒 進 鹽 水 , 再 接 上 電 源 , 每 晚 一 次 把 腳 浸 泡 在 電 鍍 的 鹽 水 內 , 持 續 四 周 , 止 汗 效 力 可 維 持 兩 個 月 ; 要 是 腳 汗 嚴 重 過 多 , 可 考 慮 在 腳 部 注 射 肉 毒 桿 菌 , 抑 制 汗 腺 分 泌 , 費 用 逾 2,000 元 , 效 力 最 長 維 持 九 個 月 。
坊 間 有 說 法 指 浸 醋 或 洗 米 水 可 止 腳 臭 , 馮 偉 傑 說 , 沒 有 科 學 根 據 指 出 兩 者 能 夠 抑 制 排 汗 或 治 療 香 港 腳 , 除 臭 功 效 成 疑 , 但 醋 確 有 殺 菌 作 用 , 浸 泡 有 效 預 防 香 港 腳 ; 飲 食 則 不 能 影 響 排 汗 份 量 , 但 常 吃 蒜 頭 、 咖 喱 及 洋 等 食 物 則 會 加 強 汗 臭 。


回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
醜醜
榮譽管理員
榮譽管理員


註冊時間: 2003-12-18
文章: 32964
來自: 地球上的小點~Hong Kong

發表發表於: 星期五 六月 02, 2006 12:28 am    文章主題: Re: 足癬 (香港腳) 引言回覆

小花 寫到:
足癬 (香港腳)

【一】簡 介 :

由 真 菌 ( Fungus ) 引 致
此 類 皮 膚 病 叫 癬 (Tineaordermatophytosis) , 主 要 感 染 皮 膚 、 頭 髮 及 指 / 趾 甲
腳 部 的 癬 又 叫 足 癬 (Tineapedis) , 是 真 菌 最 常 感 染 的 部 位
回到頁首

【二】統 計 數 字 :

1996 年 本 港 有 1577 宗 有 紀 錄 的 癬 類 ( 包 括 足 癬 ) 個 案
足 癬 十 分 普 遍 , 很 多 人 至 少 也 會 有 一 次 感 染
在 青 年 及 成 年 男 性 較 為 普 遍
運 動 員 及 工 人 在 使 用 公 共 浴 室 時 會 容 易 感 染
不 是 高 度 傳 染 病 ; 患 者 並 不 一 定 會 感 染 其 家 人

【三】症 狀 與 病 徵 :

腳 趾 間 的 皮 膚 會 脫 皮 、 裂 開 和 起 鱗 屑
腳 底 或 兩 旁 會 有 紅 斑 、 鱗 屑 、 水 泡 , 嚴 重 的 可 引 致 傷 口 和 潰 瘍
皮 膚 痕 癢 , 甚 至 疼 痛
趾 甲 感 染 :
☆ 趾 甲 真 菌 病 , 俗 稱 灰 甲 ( Onychomycosis ) : 腳 甲 呈 白 或 黃 色 及 變 厚 , 可 能 有 鱗 屑 和 變 碎 ; 嚴 重 可 引 致 失 去 腳 甲

☆ 腳 甲 很 難 修 剪 , 容 易 產 生 陷 甲

☆ 一 般 很 難 根 治


【四】發 病 過 程 :


【五】治 療 :

應 盡 早 接 受 治 療
輕 微 : 抗 真 菌 藥 膏 , 可 迅 速 減 退 症 狀
嚴 重 : 抗 真 菌 的 藥 丸
趾 甲 真 菌 病 較 難 治 癒
治 療 期 長 , 所 以 患 者 必 須 正 確 使 用 藥 物 及 有 耐 性

【六】預 防 :

仔 細 清 潔 雙 腳
保 持 足 部 及 腳 趾 之 間 皮 膚 乾 爽
避 免 鞋 子 太 緊 、 與 他 人 交 換 穿 著 , 最 好 在 天 氣 炎 熱 的 時 候 穿 著 涼 鞋
襪 子 要 勤 洗 換
在 家 中 最 好 光 著 腳 , 保 持 空 氣 流 通 及 乾 爽
在 公 眾 泳 池 、 浴 室 要 穿 拖 鞋
勿 使 用 他 人 用 品
保 持 家 居 清 潔
不 要 搔 腳 , 以 免 擴 散 及 蔓 延
有 懷 疑 即 診 治
糖 尿 病 患 者 彧 血 液 循 環 欠 佳 的 人 仕 尤 其 要 注 意 足 部 護 理
--------------------------------------------------------------------------------


小花,,,,咁你咪醫唔好家喇??? 傷心
_________________
^^~
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
小花
星級管理員
星級管理員


註冊時間: 2004-08-26
文章: 1947
來自: 靚靚花園

發表發表於: 星期一 六月 19, 2006 3:50 pm    文章主題: 引言回覆

對抗香港腳 最緊要爽 ~~~~ 2006-06-19 更新


【明報專訊】又到香港腳(腳癬)發作的季節。「總不明白為什麼香港腳那麼難治癒,年年都翻發,又癢又起水泡。」患有香港腳的人,大概總會這麼想吧。

錯了,事實剛剛相反,香港腳一點也不難醫治,只要每天定時塗藥膏,大約兩星期便可痊癒。問題是患者只在痕癢時用藥一、兩天,又怎能徹底治療呢﹖

以下是一些關於香港腳的常見問題﹕

問﹕感染「香港腳菌」,不一定患上香港腳,真的嗎﹖

答﹕香港腳的「元兇」,是名為「腳癬菌」的真菌。皮膚科專科醫生陳衍里指出,腳癬菌可說是無處不在,只要是既濕且熱的地方如泳池,便是有利腳癬菌滋生的地方。故此在水療中心及健身室沒穿拖鞋赤足而行,自然增加雙足接觸地板上腳癬菌的機會。

皮膚科專科醫生馮偉傑近日便遇上一新症,是一名習跆拳道的小朋友也患有香港腳,估計是赤足時感染了練習場地草蓆上的腳癬菌。

不過,雙足接觸腳癬菌,卻未必一定患香港腳。陳衍里補充,足底或趾縫間有小至肉眼看不見的裂紋,腳癬菌才有機可乘。而城市人整天穿皮鞋,鞋內悶熱不透風,若加上腳汗,亦較易患上香港腳。

問﹕穿涼鞋能否減少患香港腳的機會﹖

答﹕答案是對的。涼鞋較通風,腳汗散發較快,雙足也較乾爽。馮偉傑稱,理論上,夏天是香港腳發作的季節,不過據臨床經驗,夏天女士多愛穿涼鞋,所以較少女患者求診,而以常穿皮鞋的男患者居多。

問﹕不痕癢就是沒有香港腳嗎﹖

答﹕脫皮、出水泡、龜裂出血、長出紅色圍邊的斑塊都是病徵,其中出水泡及龜裂出血,尤其常見於第四及第五隻腳趾之間的趾罅。

此外,左右腳通常不會一起感染香港腳,皆因雙足很少同時出現讓腳癬菌入侵的小裂紋。兩腳皆有類似香港腳的病徵時,可能是足部被鞋子摩擦,又或患上了不具傳染性的濕疹。

問﹕足部痕癢代表香港腳在「發作」嗎﹖

答﹕馮偉傑指出,患上香港腳,不一定痕癢。他並稱﹕「香港腳所引起的痕癢程度,並未至於像廣告中的士司機那樣誇張得要急剎車。」

問﹕香港腳能不能「斷尾」﹖

答﹕治療香港腳只需塗用抗真菌藥膏2至4星期即可。但若病人沒有按指示使用,以為痕癢時才需塗藥膏,療效便大打折扣。

陳衍里指出,病人若同時患上灰甲,香港腳翻發機會便較高。灰甲同樣由真菌引起,導致甲面欠光滑。真菌入侵趾甲後,即在趾甲內積聚,又熱又濕的夏天使真菌大量繁殖,從而反覆感染足部。故此香港腳患者若同時患灰甲,必須一起治療。若療程完畢卻未見好轉,可能並非香港腳,需看醫生找出原因。

問﹕我腳汗多,但又不能穿涼鞋上班,有沒有解決辦法﹖

答﹕市面上有止汗藥水,在完成香港腳的療程後,可每天使用,減少腳汗分泌,有助保持雙足乾爽。止汗藥水的作用是增加汗腺出口的角質(死皮)量,封閉出口而止汗。每天在雙足灑上爽身粉,亦有助保持足部乾爽。

問﹕日常生活還可以怎樣做去預防翻發﹖

答﹕腳癬菌遇上乾燥的環境便不能生存,預防翻發的原則也以此為主﹕

1、首重保持雙足乾爽,洗澡後必須抹乾﹔每天更換襪子,確保洗後的襪子乾透才穿上﹔在趾縫間灑上爽身粉﹔把防潮珠放在鞋子堨h濕氣。

2、避免赤足,盡量穿著私人拖鞋。

3、避免過度用力摩擦足部死皮,減少做成傷口的機會。

4、部分人對酒精過敏,故不宜用酒精抹腳部消毒。

5、應更換常被雨水弄濕的鞋。

藥到病除需持久

治療香港腳的「主將」,以抗真菌藥為主。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心教育總監崔俊明指出,抗真菌藥包括外用的藥膏及口服藥。醫生大多先給病人外用藥膏,如果連趾甲也受真菌感染,便需加用或轉用口服抗真菌藥。

無論外用或內服藥,都要依醫生指示定時使用,才可起療效。外用藥膏最佳使用時間是睡覺前,先抹乾雙足再塗藥,便可避免削弱藥膏的藥效。基於衛生理由,用前用後記得洗手。

個別口服抗真菌藥與某些降膽固醇藥、腸胃藥及安眠藥相},又或有可能影響胎兒,事前應向醫生說明正服用什麼藥物,以及詢問口服藥對胎兒的影響。

一般而言,在「Rx」標誌的藥房當值的藥劑師,才可售賣香港腳藥膏給病人,而口服藥則必須由醫生處方。

香港腳向上蔓延

香港腳會「向上」蔓延﹖原來部分人患上香港腳而不自知,觸摸患足後再觸摸下體,以致把腳癬菌從患足帶往下體,因而患上「腹股溝癬」或「股溝癬」,形成紅色圍邊的斑塊。

陳衍里及馮偉傑均表示,這種情G十分常見,而且以男性患者較多,有醫生稱一天新症可達5宗。由於男性性器官外露,下體環境因而較女性為潮濕,有利真菌在大腿及臀部的摺位落地生根。

陳衍里指出,部分求診病人能向醫生主動說出自己已患上「腹股溝癬」或「股溝癬」,可見他們並非首次感染,患者職業更不分藍領或白領。治療時,必須與香港腳一併處理。
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
Carmen
榮譽管理員
榮譽管理員


註冊時間: 2005-07-30
文章: 95521

發表發表於: 星期一 六月 19, 2006 4:03 pm    文章主題: 引言回覆

有個男同事黚竣, 話十分有效, 只需每年春季將到之前做一次就全年有效 :

1. 防敏感性牙膏兩支

2. 阿士匹羅 20 粒, 全部用硬物打碎成粉末狀

3. 將物料 (1) 和 將物料 (2) 混合成藥膏狀

4. 塗混於雙腳上然後穿上一對襪, 跟著去睡覺
(所以一定要臨肚睡前做, 最好能"up"上10小時)

5. 第二天早上可清洗乾淨腳部即可

有其他男同事依樣去做, 結果係...................................得 !!!
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
小花
星級管理員
星級管理員


註冊時間: 2004-08-26
文章: 1947
來自: 靚靚花園

發表發表於: 星期一 六月 19, 2006 5:02 pm    文章主題: 引言回覆

Carmen 寫到:
有個男同事黚竣, 話十分有效, 只需每年春季將到之前做一次就全年有效 :

1. 防敏感性牙膏兩支

2. 阿士匹羅 20 粒, 全部用硬物打碎成粉末狀

3. 將物料 (1) 和 將物料 (2) 混合成藥膏狀

4. 塗混於雙腳上然後穿上一對襪, 跟著去睡覺
(所以一定要臨肚睡前做, 最好能"up"上10小時)

5. 第二天早上可清洗乾淨腳部即可

有其他男同事依樣去做, 結果係...................................得 !!!


嘩....你呢個配方都幾好喎...一於傳開去.... 大笑 大笑
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
chimacookie
星級管理員
星級管理員


註冊時間: 2005-03-07
文章: 43250
來自: Hong Kong

發表發表於: 星期一 六月 19, 2006 5:28 pm    文章主題: 引言回覆

Carmen 寫到:
有個男同事黚竣, 話十分有效, 只需每年春季將到之前做一次就全年有效 :

1. 防敏感性牙膏兩支

2. 阿士匹羅 20 粒, 全部用硬物打碎成粉末狀

3. 將物料 (1) 和 將物料 (2) 混合成藥膏狀

4. 塗混於雙腳上然後穿上一對襪, 跟著去睡覺
(所以一定要臨肚睡前做, 最好能"up"上10小時)

5. 第二天早上可清洗乾淨腳部即可

有其他男同事依樣去做, 結果係...................................得 !!!係真唔係嘛 露齒而笑 露齒而笑 露齒而笑

男士們可以試下再上嚟報料啦 大笑 大笑
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
Carmen
榮譽管理員
榮譽管理員


註冊時間: 2005-07-30
文章: 95521

發表發表於: 星期一 六月 19, 2006 6:29 pm    文章主題: 引言回覆

chimacookie 寫到:
Carmen 寫到:
有個男同事黚竣, 話十分有效, 只需每年春季將到之前做一次就全年有效 :

1. 防敏感性牙膏兩支

2. 阿士匹羅 20 粒, 全部用硬物打碎成粉末狀

3. 將物料 (1) 和 將物料 (2) 混合成藥膏狀

4. 塗混於雙腳上然後穿上一對襪, 跟著去睡覺
(所以一定要臨肚睡前做, 最好能"up"上10小時)

5. 第二天早上可清洗乾淨腳部即可

有其他男同事依樣去做, 結果係...................................得 !!!係真唔係嘛 露齒而笑 露齒而笑 露齒而笑

男士們可以試下再上螺灡が 大笑 大笑


http://forum88.yukz.com/bbs/viewtopic.php?t=19454

睇鵀陬L人認自己有香港腳 ! 露齒而笑
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
從之前的文章開始顯示:   
發表新主題   回覆主題    八八論壇 Forum88 首頁 -> 中華醫藥資料庫 所有的時間均為 台北時間 (GMT + 8 小時)
1頁(共1頁)

 
前往:  
無法 在這個版面發表文章
無法 在這個版面回覆文章
無法 在這個版面編輯文章
無法 在這個版面刪除文章
無法 在這個版面進行投票


Powered by phpBB © 2001, 2009 phpBB Group
本論壇言論純屬發表者個人意見,與 八八論壇 立場無關